KONTAKT KONTAKT
/
/
O NÁS O NÁS
kontaktní: Tel.: 737 110 505
info@cracathea.cz
Kontakt Kontakt Úvod Úvod DAGGY DESIGN  STUDIO © 2015 Všechna práva vyhrazena. DAGGY DESIGN  STUDIO © 2015 Všechna práva vyhrazena. O nás O nás
Akademika Heyrovského 1178/6 Hradec Králové, 500 03
kontaktní: Tel.: 737 110 505 kancelář: Tel.: 731 278 154 Email: info@cracathea.cz
ÚVOD ÚVOD
Cracathea s.r.o. Akademika Heyrovského 1178/6 500 03 Hradec Králové DIČ:CZ03824128
Kontaktní hlavní číslo: 737 110 505 Tel. číslo kanceláře: 731 278 154 Jednatel Daniel Urbánek ID datové schránky: aacxqix Email: info@cracathea.cz Bankovní spojení: FIO banka 2000751655/2010 Nejsme plátci DPH
ÚVOD ÚVOD / KONTAKT KONTAKT
ADRESA
KONTAKT
KONTAKT
ADRESA
MENU
IČ: 038 24 128
kancelář: Tel.: 731 278 154
QR KÓD
Poučení, včetně souhlasu s poskytnutím osobních údajů Informace o klientech žádající o služby společnosti Cracathea s.r.o., IČ 038 24 128 se sídlem Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 34787 ( dále jen společnost), tímto uděluje souhlas, aby společnost použila a zpracovala jeho osobní údaje, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, nezbytné k splnění smluvního úkolu. K jinému účelu je použít nesmí a také ne v rozsahu větším než nezbytném. Po skončení smluvního vztahu je povinna vymazat je ze všech svých informačních systémů včetně interních.
cracathea.cz

konzultační poradenství

Kontaktní informace

Kontakt Kontakt Úvod Úvod O nás O nás
Akademika Heyrovského 1178/6 Hradec Králové, 500 03
ÚVOD ÚVOD ÚVOD / KONTAKT KONTAKT
ADRESA
KONTAKT
ADRESA
MENU
QR KÓD
Poučení, včetně souhlasu s poskytnutím osobních údajů Informace o klientech žádající o služby společnosti Cracathea s.r.o., IČ 038 24 128 se sídlem Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 34787 ( dále jen společnost), tímto uděluje souhlas, aby společnost použila a zpracovala jeho osobní údaje, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, nezbytné k splnění smluvního úkolu. K jinému účelu je použít nesmí a také ne v rozsahu větším než nezbytném. Po skončení smluvního vztahu je povinna vymazat je ze všech svých informačních systémů včetně interních.
cracathea.cz
kontaktní: Tel.: 737 110 505 kancelář: Tel.: 731 278 154 Email: info@cracathea.cz
KONTAKT
konzultační poradenství
Kontaktní hlavní číslo: 737 110 505 Tel. číslo kanceláře: 731 278 154 Jednatel Daniel Urbánek ID datové schránky: aacxqix Email: info@cracathea.cz Bankovní spojení: FIO banka 2000751655/2010 Nejsme plátci DPH
Cracathea s.r.o. Akademika Heyrovského 1178/6 500 03 Hradec Králové DIČ:CZ03824128 IČ: 038 24 128
DAGGY DESIGN  STUDIO © 2015 Všechna práva vyhrazena. DAGGY DESIGN  STUDIO © 2015 Všechna práva vyhrazena.
Kontaktní informace